Selecteer een pagina

Haarlem geeft licht

Koop jij ook symbolisch een kerstboomlampje? Syrische kinderen en families willen na acht jaar geweld en onrust in Syrië hun leven eindelijk weer een beetje oppakken; Syriërs in Haarlem willen graag goed integreren en families die in Syrië achterbleven willen hun...

Nieuwe website voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland heeft een nieuwe website gelanceerd met relevante informatie voor asielzoekers en vluchtelingen. De website is in maar liefst 6 talen! Klik hier om die website te bekijken. Op deze website vind je relevante informatie voor vluchtelingen in...

Opbrengst Praathuis Plus

Op 2 oktober hebben ongeveer 40 mensen nagedacht over wat Haarlem Mozaïek voor activiteiten en cursussen zou kunnen organiseren. Het werd een hele lijst! Op 15 oktober gaat het bestuur bekijken wat nog in 2018 kan. En wat beter even kan wachten. Iedereen is bij deze...

Meer asielzoekers naar Nederland

Na twee jaar van krimp is de bezetting van de asielopvang de afgelopen drie maanden toegenomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom reservecapaciteit in gebruik genomen. Het gaat om z’n 2.000 reserveplekken op huidige opvanglocaties die vallen...

Regelingen voor mensen met weinig geld (bijstand)

Statushouders, gezinnen, jongeren, chronisch zieken en gehandicapten die rond moeten komen van een minimuminkomen kunnen gebruik maken van diverse minimaregelingen. Met een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan elk kind sporten, muziekles volgen of...

Informatie voor kinderen

Ben je jonger dan 18 jaar en op zoek naar informatie over school, wonen in een asielzoekerscentrum of de Nederlandse cultuur? De Kindertelefoon en VluchtelingenWerk hebben een website speciaal voor vluchtelingenkinderen. Ga naar:...

Informatie voor statushouders in Nederland in de eigen taal

Op de website https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal vind je relevante informatie voor vluchtelingen in je eigen taal: فارسی, Somali, العربية, English, دری, Français, en ትግርኛ. Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen...

Aan de slag

Meer statushouders naar betaald werk: Dat is het doel van een nieuw project “Aan de slag!” van de Gemeente Haarlem. Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in...

Gezinshereniging en DNA

De IND kan u een onderzoek aanbieden als u een aanvraag gezinshereniging nareis asiel hebt ingediend. Gezinsleden die naar Nederland willen komen, moeten dan met (officiële) documenten aantonen wie zij zijn en wat hun relatie (gezinsband) is met u in Nederland. Dit...