Selecteer een pagina

Aan de slag

Meer statushouders naar betaald werk: Dat is het doel van een nieuw project “Aan de slag!” van de Gemeente Haarlem. Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in...

Gezinshereniging en DNA

De IND kan u een onderzoek aanbieden als u een aanvraag gezinshereniging nareis asiel hebt ingediend. Gezinsleden die naar Nederland willen komen, moeten dan met (officiële) documenten aantonen wie zij zijn en wat hun relatie (gezinsband) is met u in Nederland. Dit...